over Halte Leppedijk

 

 

Waarom is gekozen voor de naam Halte Leppedijk.

Halte is een plek waar je start met je reis,  

als tussenstop even een moment van rust,

maar het kan ook het eindpunt van je reis zijn en ga je op een andere manier verder.

Voor mij persoonlijk heb ik het roer omgegooid en ben ik bij de Halte uitgestapt en heb een andere route genomen.

 

De naam Leppedijk komt van de weg waaraan deze rustplaats (halte) ligt.

Deze dijk was een oude waterkering en liep van de hoge zandgronden onder Beets  naar de Groene dijk bij Irnsum. Hij werd vermoedelijk aangelegd in de tweede helft van de 13e eeuw en moest de binnendijkse landen beschermen tegen wateroverlast uit het buitendijkse merengebied ten zuiden.

 

Het 2e stenen huis op de foto hieronder gebouwd rond 1877 staat nu in laagveenderij museum It Damshus in Nij Beets 

de laatste familie die hierin woonde  was de familie Dam  zie ook www.damshus.nl 

 

 leppedijk oud

     Hoek Leppedijk oude straatweg nu Domela Nieuwenhuisweg  (uit Eigenhaard 1892)